Selamat Datang!

Iklaneka

adslot1pinjamanperibadi
adslot2diarimasakan
adslot3personalloan
rumahmampumilik

 

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Personal Loan Financing-i

English Version| Bahasa Melayu

yayasan ihsan rakyat pinjaman peribadi logo

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) offers a wide range of services to customers. As the largest Islamic banking , Bank Islam offers personal loans with no hidden charges and multiple charges . With best personal finance package makes Bank Islam popular in Malaysia . For more information about personal loans for private sector employees and dealers , click the latest promotions Bank Islam personal loans (BIMB).

In addition to the popularity of personal loans, Bank Islam is also famous for housing loans, credit cards, car loans and other loans that have not adopted the element of riba'. for government employees and selected private company may apply Bank Islam personal loan by using a system of payroll deductions or direct debit.

Pinjaman Peribadi Maybank Berhad (Malayan Banking Berhad)

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menawarkan pelbagai rangkaian perkhidmatan kepada pelanggan. Selaku perbankan Islam terbesar, Bank Islam menawarkan pinjaman peribadi dengan tiada caj berganda dan caj tersembunyi. Dengan pakej pembiayaan peribadi yang terbaik menjadikan pinjaman peribadi Bank Islam popular di Malaysia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pinjaman peribadi bagi kakitangan swasta dan peniaga,sila klik promosi terkini pinjaman peribadi Bank Islam untuk mengetahui kadar keuntungan, tempoh proses dan syarat dan terma permohonan.

Selain populariti dalam pinjaman peribadi, Bank Islam juga terkenal dalam pinjaman perumahan, kad kredit, pinjaman kenderaan dan lain-lain pinjaman yang tidak mengamalkan unsur riba. Untuk kakitangan kerajaan dan syarikat swasta yang terpilih boleh memohon Bank Islam pinjaman peribadi dengan menggunakan sistem potongan gaji atau debit langsung

Incoming Search terms: bank islam personal loan, perbankan islam, islamic banking, bank islam personal financing, bank islam islamic personal loan, personal loan bank islam, pinjaman peribadi bank islam, pembiayaan peribadi bank islam, personal loan bank islam angkasa, pinjaman peribadi, pembiayaan peribadi, bank islam repayment table, angkasa, biro angkasa, janm, anm, epayslip