Selamat Datang!

Iklaneka

adslot1pinjamanperibadi
adslot2diarimasakan
adslot3personalloan
rumahmampumilik

 

Pinjaman Peribadi Koperasi Petronesa HDM

Bahasa Melayu | English Version

koperasi petronesa pinjaman peribadi personal loan

Pada mulanya pinjaman peribadi Koperasi Petronesa ditubuhkan dengan tujuan untuk memberi perkhidmatan pinjaman peribadi kepada kakitangan kerajaan dan badan berkanun terpilih di sekitar negeri Sawarak. Tetapi atas permintaan yang terlalu tinggi terhadap pinjaman peribadi maka Koperasi Petronesa telah melebarkan sayapnya pula ke semenanjung Malaysia termasuk di Sabah dan berpejabat di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur.

Pinjaman Petronesa ini mendapat suntikan dari beberapa bank terkemuka Malaysia dan dunia termasuk dari Al-Rajhi bank, Kuwait Finance House dan Hwang DBS.

FYI, loan ini terbuka kepada kakitangan kerajaan AG, non-AG (accountant general), majlis bandaran, hospital dan universiti kerajaan dan GLC terpilih sahaja. Potongan pembiayaan melalui biro perkhidmatan angkasa (BPA).

Jika anda berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai terma dan syarat pembiayaan peribadi ini, anda bolehlah klik promosi terkini pinjaman peribadi Koperasi Petronesa.

Petronesa Cooperative Personal Financing Loan

First of all, personal loan Petronesa Cooperative was established with the aim to provide personal loans to government employees and elected statutory bodies within the state of Sarawak, Malaysia. But the demand is too high for a personal loan then Petronesa Cooperative has spread its wings to Peninsular Malaysia including Sabah and is based in the heart of Kuala Lumpur . Petronesa get a loan from some of the leading banks in Malaysia and the world, including Al - Rajhi bank , Kuwait Finance House and Hwang DBS . FYI , this loan is open to government employees AG , non - AG ( accountant general) , municipalities , hospitals and universities government and elected GLC only. The deduction of loan financing through a service ANGKASA ( BPA ) . If you are interested in obtaining more information about the terms and conditions of this private financing , you may click on the latest promotions Petronesa Cooperative personal loans

Incoming Search terms: koperasi petronesa personal loan, petronesa personal financing, petronesa islamic personal loan, personal loan petronesa, pinjaman peribadi petronesa, pembiayaan peribadi petronesa, personal loan petronesa angkasa, pinjaman peribadi, pembiayaan peribadi, petronesa repayment table, angkasa, biro angkasa, janm, anm, epayslip